मुख्यालय, मुम्बई
पोरबंदर बेस कार्यालय, गुजरात
मुम्बई बेस कार्यालय, मुम्बई
मोर्मुगाव बेस कार्यालय, गोवा
कोचीन बेस कार्यालय, केरल
चेन्नइ बेस कार्यालय, तमिलनाडु
विशाखपट्टणम बेस कार्यालय, आंध्रप्रदेश
पोर्ट ब्लेयर बेस कार्यालय, ए&एन ऐलांड्स